Прва работна средба на Неформалната мрежа на повратници во Република Северна Македонија

Првата работна средба на Неформалната мрежа на повратници во Република Северна Македонија со преставници на НВО, се одржа на 14.06.2019 во Хотел Порта, Скопје.

Оваа мрежа е подржана од страна на канцеларијата на ГИЗ во Северна Македонија. Од дискусиите на оваа средба произлегоа конкретни чекори, насоки и инструкции за работата на мрежата во иднина.