Средба со преставници на Правниот факултет на Државниот Универзитет на Тетово

На 02 Април 2019 во просториите на Државниот Универзитет во Тетово, Правен факултет се одржа средба со Деканот на Правниот факултет проф. д.р. Ќебир Авзиу и професорот Али Муслиу за понатамошната соработка за Правна клиника и за идните активности во рамки на истата.
Оваа средба се реализираше како дел од проектот Од акција до еднакви права на Ромите финансиран од Европска Унија, имплементиран од АДРР Сонце во партнерство со Групата за малцински права од Лондон.