Асоцијацијата за демокрстки развој на Ромите Сонце од Тетово денес додели лаптопи на Општина Куманово за поддршка на децата кои доаѓаат од ранливи категории на семејства!

Асоцијацијата за демокрстки развој на Ромите Сонце од Тетово денес додели лаптопи на Општина Куманово за поддршка на децата кои доаѓаат од ранливи категории на семејства!
Донацијата е обезбедена во рамки на проектот „Зајакнување на локалните капацитети за спроведување на Агенда 2030 и принципот „Никој да не биде изоставен“ во партнерство со Здружение на општини Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија – ЗЕЛС.
Проектот е имплементиран од НАЛАС – Мрежа на асоцијации на локални власти од ЈИЕ и ЗЕЛС, во соработка со GIZ, а во име на Германското Федерално Министерство за економска соработка и развој (BMZ).