За Нас

Сонце е формирана во 1996 година како неформална група во Тетово.

Сонце е етаблирана организција на меѓународно и национално ниво, која активно придонесува кон граѓанска интеграција и еднаква практика на демократските права и можности на Ромите.

+
Вработени
+
Области
+
Проекти
+
Општини

Визија

„СОНЦЕ“ придонесува кон демократска интеграција и ефективно учество на Ромската заедница во општеството преку градење на капацитети, директна поддршка и застапување на нивните интереси.

Мисија

„СОНЦЕ“ придонесува кон демократска интеграција и ефективно учество на Ромската заедница во општеството преку градење на капацитети, директна поддршка и застапување на нивните интереси.

Програмски области на делување

Донатори и Партнери

Галерија