Приклучување на програмата “Да не биде никој изоставен“

АДРР СОНЦЕ реализира програма “Да не биде никој изоставен“ наменета за подобрување на можностите за вработување на Роми од Тетово и Гостивар.
Сите заинтересирани за учество во програмата, контактирајте нѐ. Повеќе информации и контакти за програмата во флаерот подолу.