Средба со претставници на Правниот Факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа

Средба со претставници на Правниот Факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово со цел на преговори за формирање на Правна клиника за реализирање на заеднички активности со Правниот факултет. Оваа средба се реализираше во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите финансиран од Европска Унија, имплементиран од АДРР Сонце во партнерство со Групата за малцински права од Лондон.