Барање за понуди за превоз за проект: Регионална конференција за системски решенија во домувањето на ромската заедница на Западен Балкан

ROMA DEMOCRATIC DEVELOPMENT ASSOCIATION „SONCE“ ТЕTOVO

Проект: “Регионална конференција за системски решенија во домувањето на ромската заедница на
Западен Балкан

Датум : 15.12.2021
Предмет: Барање на понуда за организиран превоз на 20 учесници во различни градови во Република
Северна Македонија и 5 учесници од Србија и 5 учесни од Босна и Херцеговина за потребите на проектот проектот “Регионална конференција за системски решенија во домувањето на ромската заедница на Западен Балкан

Почитувани,

АДДР Сонце од Тетово го имплементира проектот “Регионална конференција за системски решенија во
домувањето на ромската заедница на Западан Балкан. Настанот е финасиран во рамки на
проектот ”Заштита на граѓанскиот простор- Регонален хаб за развој на граѓанското општество” од страна на СИДА и имплементиран од Фондација Балканска мрежа за развој на граѓанското општество.
За потребите на проектот Асоцијацијата за демократски развој на Ромите СОНЦЕ организира
меѓународна конференција за истата е потребно организиран превоз за нацонални учесници и
интернационални учесници. Настанот ќе се организира во текот на месец јануари од 18 до 21, 2022
година.

Ве молиме во Вашата понуда да ни дадете цени за превоз од лице за национален и
интернационален превоз.

За повеќе информации кликнете овде!