Барање за понуди за техничка опрема за превод за проект: Регионална конференција за системски решенија во домувањето на ромската заедница на Западен Балкан

Датум : 15.12.2021
Предмет: Барање на понуда за техничка опрема за превод, преведувач, снимање на настан и онлине зоом приклучок за целиот настан за 40 учесници за потребите на проектот проектот “Регионална конференција за системски решенија во домувањето на ромската заедница на Западан Балкан

Почитувани,

АДДР Сонце од Тетово го имплементира проектот “Регионална конференција за системски решенија во
домувањето на ромската заедница на Западан Балкан. Настанот е финасиран во рамки на
проектот”Заштита на граѓанскиот простор- Регонален хаб за развој на граѓанското општество” од страна на СИДА и имплементиран од Фондација Балканска мрежа за развој на граѓанското општество.
За потребите на проектот Асоцијацијата за демократски развој на Ромите СОНЦЕ организира
меѓународна конференција за истата е потребно техничка поддршка со следните спецификации :
– Озвучување и микрофони за 40 учесници , Една кабина за преведувач , Слушалки за 40 уцесници
– Преведувач – Македонски – Србско – Хрватски – Македонски , Зоом пристап онлине следенње на
конференција и Аудио снимка на целата конференција

Тренингот е предвиден да се одджи од 18 до 21 Јануари 2022 година.

 

За повеќе информации кликнете овде!