Во рамките на проектот “Вработување на млади Роми” во Тетово зпочнаа нови практиканти во приватните бизниси во разни дејности.

© 2016 SONCE by 3PIX MEDIA

Follow us: