Центарот за економски анализи –ЦЕА заедно со ЦККО Светла Иднина, ЗРРЗ Сумнал и АДРР Сонце, го спроведуваат проектот “Вработување на млади Роми” финансиран од Европската Унија, преку ИПА Програмата за Развој на човечки ресурси.

© 2016 SONCE by 3PIX MEDIA

Follow us: