ЈАВЕН ОГЛАС

До млади невработени Роми и Бизнис секторот од Тетово за

Практиканство за младите средини

Сите заинтересирани младите лица од ромска националност на возраст од 18–35 години од Тетово кои се заинтересирани да се стекнат со практични знаења и вештини како практиканти за период од најмногу 2 месеци се повикуваат да земат учество во проектот преку испраќање на Барање (Апликација) до проектот.

Вкупниот број на практиканти кои ќе бидат поддржани во периодот до крајот на месец Ноември 2017 е вкупно за 5 лица.

1. ОГЛАС – Практикант ROMA во Фирма
1.1 ФОРМУЛАР ЗА Практиканти Физични лица Roma
2. ОГЛАС – работодавачи ROMA
2.1 ФОРМУЛАР ЗА ПРАВНИ и ОПИС ROMA

© 2016 SONCE by 3PIX MEDIA

Follow us: