После цела недела на застапување во Собранието на РМ и Министерство за образование, денес во нашата Општина Тетово! Потпишување на меморандум за соработка помеѓу Општина Тетово, ГИЗ и СОНЦЕ за формирање на Форум за општествен дијалог и соработка. Ајде утре да прославиме 20 години постоење на СОНЦЕ !

After the all week for advocacy in the Parliament of Macedonia and Ministry for education, today in our Municipality Tetovo! Signing the memorandum for cooperation between Municipality of Tetovo, GIZ and SONCE for establishment of a FORUM for social dialogue and cooperation! Lets tomorrow celebrate 20 years existing of SONCE !

© 2016 SONCE by 3PIX MEDIA

Follow us: