На 23 мај во Тетово се одржа работилница за НВОи носители на мали грантови

На 23 мај во Тетово се одржа работилница за НВОи носители на мали грантови од вториот повик во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите, имплементиран од АДРР Сонце во партнерство со Меѓународната Група за Малцински Права (MRG)-Лондон. Проектот е финансиран од Европската Унија