Средба за застапување во Општина Берово

На 20 ноември 2019 година проектниот тим на АДРР Сонце, медијаторот од ромска заедница во Општина Берово се сретнаа со градоначалникот на Општина Берово г-дин Звонко Пекевски, раководител на сектор за локален економски развој г-дин Ѓорѓи Пеовски и раководителката на сектор за образование г-ѓа Билјана Марковска На средбата се правеше пресек на реализирани активности од изминатиот период. Ромскиот медијатор на кратко презентираше тековни предизвици, исто така се зборуваше за постигнувањата во рамки на проектот во текот на овие три години. На средбата беше претставена и можноста за подобрување на пристапот до правда и јавните услуги за ранливите категории на граѓани преку воспоставување на Центар за пристап до правда.
Оваа средба беше организирана во рамки на проектот од Акција до еднакви права за Ромите финансиран од Европската Унија и ко- финансиран од Фондација Отворено Општество- Македонија во рамки на проектот Унапредување на локални политики за подобрување на пристапот до правда.