Средба за застапување во Општина Дебар

На 12 ноември 2019 година проектниот тим на АДРР Сонце, медијаторот од ромската заедница и претставници на Фондација Отворено Општество- Македонија во Општина Дебар се сретнаа со Или Мирзо- Секретар на Општина Дебар, Фуат Спахиу – член на Совет на Општина Дебар, – раководителот на сектор за урбанизам и Урим Куртиши- референт за ромски прашања. На средбата се разговараше за поставување на канализациона мрежа на една од улиците каде живее ромско население за што беа дадени цврсти гаранции за реализација од страна на претставниците на Општината. На средбата беше претставена и можноста за подобрување на пристапот до правда и јавните услуги за ранливите категории на граѓани преку воспоставување на Центар за пристап до правда. Претставниците на Општината споделија дека во Општината веќе функционира Центар за услуги на граѓаните кој има слична улога. Претставниците на АДРР Сонце и ФООМ разговараа за можноста за вклучување на параправниците/медијаторите во работата на овој Центар до оглед на нивната клучна улога на поврзување на заедницата со институциите и информирање на населението.
Оваа средба беше организирана во рамки на проектот од Акција до еднакви права за Ромите финансирам од Европската Унија и ко- финансиран од Фондација Отворено Општество- Македонија во рамки на проектот Унапредување на локални политики за подобрување на пристапот до правда.