За Нас

Сонце е формирана во 1996 година како неформална група во Тетово.

Сонце е етаблирана организција на меѓународно и национално ниво, која активно придонесува кон граѓанска интеграција и еднаква практика на демократските права и можности на Ромите.

+
Вработени
+
Области
+
Проекти
+
Општини

Визија

„СОНЦЕ“ придонесува кон демократска интеграција и ефективно учество на Ромската заедница во општеството преку градење на капацитети, директна поддршка и застапување на нивните интереси.

Мисија

„СОНЦЕ“ придонесува кон демократска интеграција и ефективно учество на Ромската заедница во општеството преку градење на капацитети, директна поддршка и застапување на нивните интереси.

Програмски области на делување

  • Програма за квалитетно и достапно образование на Ромите - Siklovipe
  • Програма за здравство и социјален пристап на Ромите - Sastipe
  • Програма за демократско учество на Ромите во креирање на јавни политики – Anglunipe
  • Програма за вработување и економски развој на Ромите - Bucharipe

Донатори и Партнери

Галерија