На Претседателот на Владата Зоран Заев, Извршниот директор на АДРР СОНЦЕ Тетово – Г-дин Ферди Исмаили му врачи граѓанска иницијатива

На вчерашното гостување на Преседателот на Владата г-дин Зоран Заев во Општина Тетово, Извршниот директор на АДРР СОНЦЕ Тетово – Г-дин Ферди Исмаили му врачи граѓанска иницијатива со потписи од 52 семејства од Општина Велес, и 317 семејства од Општина Струмица. Самата граѓанска иницијатива е продукт на интрвенциите на РОМАКТЕД програмта во Република Македонија.

Исто така како дел од проектот „Од акција до еднакви права на Ромите“ финансиран од ЕУ, носител АДРР СОНЦЕ во партнерство со Групата за Малцински прашања од Лондон, лично беше споделен документот ( policy brief)  изработен од мрежата за застапување во кои членуваат 30 домашни / меѓународни организации, фондации и 12 локални медијатори.

Двете иницијативи дополнително се писмено пратени до следните институции :

Министерство за труд и социјална политика

Агенција за Млади и спорт

Градоначалници на Општина Велес и Струмица

Министерство за транспорт и врски и

Министер без ресор г-дин Аксел Ахмедовски

Во дебата имаше интервенција и програмскиот директот на АДРР СОНЦЕ г-дин Незир Хусеини во кое го споделуваме и видето на овој пост.

Јавен повик за ангажирање на експерт/ка за испорака на подготвителна средба и апдејтиран план за застапување

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце и Меѓународната група за малцински права (MRG) во рамки на тригодишниот проект “Од акција до еднакви права за Ромите” финансиран од Европска Унија, имаат потреба од експерт/ка за испорака на дводневна подготвителна средба и апдејтиран план за застапување.
Сонце и МРГ организираат подготвителна средба на Мрежата од која треба да произлезе апдејтиран годишен план за застапување, вклучување на нови ставки во планот за застапување, најнови информации за измени во законската рамка поврзана со шесте области содржани во планот, различни алатки за застапување и фолоу- ап стратегија. Учесници на подготвителната средба ќе бидат членките на Мрежата за застапување на Ромите. Подготвителната средба ќе се одржи во месец октомври 2018 додека документот за застапување ќе биде подготвен најдоцна десет дена после одржаната средба.
Детални информации за потребни квалификации, работни задачи и одговорности може да најдете во приложениот повик.
Заинтересираните кандидати да ги достават своите апликации- кратка биографија, писмо на интерес и референтна листа на претходно искуство во фацилитирање на настани и/или подготовка на слични документи до Оливера Стојковска, проектен асистент на следната е-маил адреса: o.stojkovska@sonce.org.mк најдоцна до 01 октомври 2018 година.

Прва еколошка акција во старото нервно одделение на Општина Штип и ромската заедница во рамки на програмата РОМАКТЕД од Советот на Европа

На заедничката работна средба што се одржа на 27.06.2018 година со почеток во 13 часот во Општина Штип учествуваа претставници од Ромската Акциона група од Општина Штип, претставници од Општинската работна група на Општина Штип  и лица задолжени за спроведување на РОМАКТЕД програмата од Советот на Европа.

Еден од заедничките заклучоци од состанокот беше кревање на свеста на ромската заедница за заштита на животната средина и организирање еколошки акции во ромските населби, како и поставување на контејнери во заедницата во соработка со општинската работна група и ромската акционата група на Општина Штип. И за проблемите со хигиената и дивите депонии во ромските населби и немањето на контејнери во ромските населби беше истакнато дека има иницијатива од Општина Штип заедно со ЈП „Исар“ и ЈП „Стипион 2011“ да се започне со поставување контејнери во ромските населби и на тој начин постепено да се подобри сликата во ромските маала и да се подобри хигиената во ромската заедница во Општина Штип.

На ден 07.07.2018 година со почеток во 07:00 часот наутро се реализираше првата еколошка акција за расчистување на дивата депонија заедно со ромската акциона група и претставниците на Општина Штип за подобрување на хигиената во старото нервно одделение, каде се згрижени повеќе од 35 ромски семејства и се поставени контејнери на повеќе места во ромските населби на улицата „Косовска“ и местото викано Света Недела.

 

Партнерска средба помеѓу членови на акциските групи на заедницата, локалните власти, ромскиот граѓански сектор и медијатори Роми од општините Виница, Берово и Штип

На ден 28јуни 2018 година во хотел Манастир во Берово се одржа партнерска средба помеѓу членови на акциските групи на заедницата, претставници на локалните власти, претставници на ромскиот граѓански сектор и медијатори Роми од општините Виница, Берово и Штип.

На средбата се дискутираше за локалните јавните политики во општините Виница, Берово и Штип, состојбите во однос на спроведувањето на локалниот акциски план во соодветните општини, практики, искуства и предлози, акциските групи на заедницата како главен партнер во дијалогот со локалните авторитети и главен консултативен механизам во адресирањето и решавањето на проблемите на Ромите на локално ниво, нивото на партиципацијата на акциските групи на заедницата, ромскиот граѓански сектор, медијатори Роми и целовкупната ромска заедница во процесот на донесување на одлуки и дефинирање на приоритети за решавање во 2018/2019 година.

Roma Information Centre

The goal of this project was to inform the Roma Community with the activities of Roma Decade 2005 -2015 and makinglink betweenthe institution andRoma Community. This was achieved through:

 Preparation of documents of Romacommunity needed from the institution services

 Information of active local and government policy related for the Roma Community
The project results were :

 Increasingthe number of Roma beneficiariesfrom the institutional services  More opportunities for finding jobs  Equal opportunities for participating on the institutional services

Inclusionof Roma children in pre- school education

The goal of this project was to enhance and support the integration of Roma children in public kindergartens’-year departurein preparatory group.
This was achieved through:

 Workshops with the parents of children

 Visits the familyof children  lessons with the Roma teacher on the kindergartens’
The project results were:

 42 Roma children was include on the preparatory groups in the kindergartens in Tetovo  42 Roma parents was involved on the workshops about the  Equal opportunities for participating on the institutional services

 

Paralegal assistance

This project includes two components: 1. Legal literacy and empowering (paralegal assistance) 2. Social accountability- monitoring in the community The aims of the project are the following:

 To strengthen the local community in Tetovo and Gostivar in terms of enjoying of their health and social rights, through assessment,informing and mobilization of the community (field visits);

 Monitoring the community and social accountability of existing policies covering the access and utilization of health rights and rights of legal, social and health system in terms of immunization of Roma children and preventionprograms;

 Providing paralegalassistance in the fieldof access to achieving social and health rights, according to the laws thatprovide the same rights The project includesseveral activities:

 Education of Sonce’s staff for the methodology of work of paralegal assistance and preparation of concrete plan for including of the methodology in the work of Sonce,conducted by ESE;

 Training for paralegals and their further work for the health care system, health insurance and protection of patients rights;  Preparation and printing of informational and educational materials for promotion the services that paralegals offer ;

 Visits of Roma families- Assessment, informing and community mobilization;  Educational workshops for the community about the health care system, health insurance and protection of patients rights ( workshops in Tetovo and Gostivar);  Formation of Leadership Councilwhich will consist by community representatives and the team of Sonce;

 Creating of questionnaires and conducting a research in the community regarding the coverage of Roma children by vaccination and preventive health services;

 Maintaining a focus groups- 6 focus groups with parents of Roma children in Tetovo and Gostivar at the age 0- 15 years on the topic vaccination and coverage of Roma children with preventivehealth care services;

 Organizing of public debates between the Roma community and the medical personnel.

 

Mobileteam for social inclusion of vulnerablegroup in Tetovo

The overall objective of the project is vulnerable groups from different ethnic backgrounds(with focus on returnees) in Tetovo are better aware of and make use of their opportunities, rights and obligations within the social and health care system.
Project activities: – Continuation of the work of the local mobile team of different professionals that will map the vulnerable groups of different ethnic backgrounds in the Municipality of Tetovo, identify urgent cases, devise an advisory and support plan for these casesand offer the adequate services to the identified individuals and families. – Conducting workshops for the members of the mobile team andthe direct beneficiaries. – Conducting trainings for soft skills for unemployed members of the vulnerable groups with a focus on returnees. – Providing professional mentoring and internship opportunities for unemployed members of the vulnerable groups with a focus on returnees as well as facilitating the access to the Active Labour Market Measures (ALMM) or other employment opportunities. – Vocational training for tailors – Educational mediators for children (with a focus on returnees) in primary education which don’t attend school regularly.