International Roma Day

 

За прв пат во 2015 година со иницијатива на ромската заедница и Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце-Тетово од проектот на РОМЕД финансиран од Европската Унија и Советот на Европа, општина Тртово го подигна ромското знаме во јарболот на општината во знак на поддршка на меѓународниот ден на Ромската заедница 8ми април! По ова инициатива уште 12 други општини го одбележуваа на ист начин!

Ова преставува историски чин за Ромската заедница во Република Северна Македонија

 

For the first time in 2015, with the initiative of the Roma community and the  Roma Democratic Development Association-Sonce Tetovo from the ROMED project financed by the European Union and the Council of Europe, the Municipality of Tetova signed the Roma name on Romksata zaednica 8mi april! After this initiative, 12 other municipalities will be separated from each other!

This is a historical story about the Roman Empire in the Republic of Northern Macedonia!

 

Newsletter-Roma-Day-2016