Следете нѐ:

Ромскиот граѓански сектор за пристап кон ЕУ

Во канцеларијата на АДРР СОНЦЕ на 01.03.2023 се одржа работна средба на проектните партнери СОНЦЕ, РРЦ, ЛУЛУДИ и Симплексис во рамки на проектот Ромскиот граѓански сектор за пристап кон ЕУ. На средбата се дискутираа: планот за управување со проектот, планот за дисеминација и подигнување на свеста и насоките за финансиско управување и се договорија активностите […]