Следете нѐ:
Search
Close this search box.

Јавен повик за асистент во библиотека во Штип

Проект “Регионална акција на ЕУ за образование на Ромите: Зголемена поддршка за образование и можности за ученици Роми во Западен Балкан и Турција “ Асоцијацијата за демократски развој на Ромите „СОНЦЕ“ – Скопје во партнерство со Здружението за поддршка на маргинализирани групи „Ромски Ресурсен Центар“ – Скопје за потребите на проектот објавува:   ЈАВЕН ПОВИК […]

Јавен повик за локални медијатори во Тетово, Штип и Дебар

Проект “Регионална акција на ЕУ за образование на Ромите: Зголемена поддршка за образование и можности за ученици Роми во Западен Балкан и Турција “ Асоцијацијата за демократски развој на Ромите „СОНЦЕ“ – Скопје во партнерство со Здружението за поддршка на маргинализирани групи „Ромски Ресурсен Центар“ – Скопје за потребите на проектот објавува: ЈАВЕН ПОВИК БР. […]

Јавен повик за работен ангажман на определено време за тренер за испорачување на тренинзи за јакнење на капацитетите на ромски и про-ромски организации

Project “Roma civil society for EU accession” Проект: “Ромскиот граѓански сектор за пристап кон ЕУ“ (project ref. no. IPA III – 2022/441-801) Асоцијација за Демократски Развој на Ромите СОНЦЕ- Тетово за потребите на проектот “Ромскиот граѓански сектор за пристап кон ЕУ“, објавува:   ЈАВЕН ПОВИК БР.05/2023 за работен ангажман на определено време за следната позиција: […]

Ромскиот граѓански сектор за пристап кон ЕУ

Во канцеларијата на АДРР СОНЦЕ на 01.03.2023 се одржа работна средба на проектните партнери СОНЦЕ, РРЦ, ЛУЛУДИ и Симплексис во рамки на проектот Ромскиот граѓански сектор за пристап кон ЕУ. На средбата се дискутираа: планот за управување со проектот, планот за дисеминација и подигнување на свеста и насоките за финансиско управување и се договорија активностите […]

Ромскиот граѓански сектор за пристап кон ЕУ

    Буџет: 365.180 EUR Времетраење: 02.01.2023-31.12.2025 Партнери:  Ромски Ресурсен Центар, Симплексис, Лулуди Донатори:  Европска Унија Наслов на проект:„Ромското граѓанско општество за пристап во ЕУ“   Општа цел: Придонес кон зајакнување на активното и значајно учество на ромскиот и проромскиот граѓански сектор во одлучувањето и структурираниот политички дијалог за вклучување на Ромите, поефикасна имплементација на […]

Зголемување на пристапот и учеството на ромските деца во квалитетен ран детски развој и основното образование

Зголемување на пристапот и учеството на ромските деца во квалитетен ран детски развој и основното образование Главната цел на проектот е да придонесе за подобрување на пристапот на ромските деца во предучилишното образование, олеснување на пристапот и запишувањето на ромските деца во основните училишта, поддршка на академскиот напредок на запишаните деца, зајакнување на капацитетот на […]

Отворени денови за справување со говорот на омраза со ученици од основно и средно образование

На 27 октомври 2022 година АДРР СОНЦЕ организираше Отворени денови за справување со говорот на омраза кои ги посетија 119 ученици од Основното Училиште Лирија и Општинското Средно Медицинско Училиште Никола Штејн од Тетово. Со учениците се разговараше што тие подразбираат под говор на омраза, како можат да го препознаат таквиот говор како и што […]

Да не биде никој изоставен – АЦЦЕДЕР концептот во северна македонија

Главната цел на проектот е зголемување на нивото на вработливост на пазарот на трудот на Ромите и другите ранливи групи преку обука, советување, посредување и широко партнерство помеѓу јавната администрација и приватните компании, како основа за подобрување на вработеноста на Ромите во општата популација.Следниве резултати се очекува да бидат постигнати со акцијата: Воспоставеното партнерство со […]