ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО СОНЦЕ

Мисија и Визија

Визија
„СОНЦЕ“ е етаблирана организација на локално, национално и меѓународно ниво, која активно придонесува кон граѓанска интеграција и еднаква практика на демократските права и можности на Ромите.

Мисија
„СОНЦЕ“ придонесува кон демократска интеграција и ефективно учество на Ромската заедница во општеството преку градење на капацитети, директна поддршка и застапување на нивните интереси.

За Нас

Сонце е етаблирана организција на меѓународно и национално ниво, која активно придонесува кон граѓанска интеграција и еднаква практика на демократските права и можности на Ромите.

Сонце е формирана во 1996 година како неформална група во Тетово.

Panel 1

Новости

Трета координативна средба за застапување на меѓународно ниво

На 10 јули се одржа Третата координативна средба за застапување на меѓународно ниво. На денешната средба Силва Пешиќ, советничка за човекови права, Канцеларија на резидентниот координатор на Обединетите Нации, даде општ преглед за застапување на меѓународно ниво во рамки на Советот за човекови права на ООН. Таа го презентираше списокот на договори на ООН за […]

Трета годишна средба за вмрежување и стратешко поврзување на Мрежата за застапување на Ромите

На 9 јули во Хотел Порта во Скопје се одржа Третата годишна средба за вмрежување и стратешко поврзување на Мрежата за застапување на Ромите организирана од АДРР Сонце и Групата за малцински права-Лондон (МРЏ). Средбата ја отвори Ферди Исмаили, извршниот директор на АДРР Сонце кој ги поздрави присутните и им посака успешна работна средба. Драги […]

Советот на Oпштина Дебар ќе го усвои новиот заеднички план на програмата ROMACTED – Тhe Council of the Municipality of Debar will adopt the new Joint Action Plan of the ROMACTED program – Këshilli i Komunës së Dibrës do të miratojë planin për akcion të përbashkët nga programa ROMACTED

На 12.06.2019 година. Г-дин Незир Хусеини, од програмата #ROMACTED оствари состанок со Градоначалникот на општина Дебар, г-дин Хекуран Дука. На состанокот присуствуваа и членовите на општинската работна група Газменд Цами, раководител на гео-инжињеринг Или Мизо, секретар на општина Дебар, Фуат Спахиу член на Советот на општина Дебар и Урим Куртиши, одговорно лице назначено од градоначалникот […]

Panel 2 Placeholder
Panel 3 Placeholder
Panel 4 Placeholder