ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО СОНЦЕ

Мисија и Визија

Визија
„СОНЦЕ“ е етаблирана организација на локално, национално и меѓународно ниво, која активно придонесува кон граѓанска интеграција и еднаква практика на демократските права и можности на Ромите.

Мисија
„СОНЦЕ“ придонесува кон демократска интеграција и ефективно учество на Ромската заедница во општеството преку градење на капацитети, директна поддршка и застапување на нивните интереси.

За Нас

Сонце е етаблирана организција на меѓународно и национално ниво, која активно придонесува кон граѓанска интеграција и еднаква практика на демократските права и можности на Ромите.

Сонце е формирана во 1996 година како неформална група во Тетово.

Panel 1

Новости

Highlights of the first year of implementation and progress of the ROMACTED Programme in the Republic of North Macedonia – Истакнувањата од првата година на имплементација и напредокот на ROMACTED програмата во Република Северна Македонија

One year since the official launching of ROMACTED in North Macedonia (19-20 March 2018). Една година од официјалното лансирање на ROMACTED  во Северна Македонија (19-20 Март 2018 година).

Работилница за НВОи носители на мали грантови од третиот повик

На 06.03.2019 година во просториите на ресторан Bella Mia во Тетово беше одржана работилница со НВОи кои се носители на мали грантови од третиот повик за доделување на мали грантови. Целот на ова работилница беше да се направат презентации за преставниците на НВОи-те кои се носители на мали грантови, Здружение на Роми “АВЕНА“, Хуманитарно и Добротворно […]

Јавен повик за ангажирање на тренери во рамките на проектот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование“

Здружението за поддршка на маргинализирани групи „Ромски Ресурсен Центар“ – Скопје во партнерство со Асоцијација за Демократски Развој на Ромите Сонце – Тетово за потребите на проектот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование“, објавува: ЈАВЕН ПОВИК БР.07/2018 За краткорочен ангажман на определено време на 3 […]

Panel 2 Placeholder
Panel 3 Placeholder
Panel 4 Placeholder