ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО СОНЦЕ

Мисија и Визија

Визија
„СОНЦЕ“ е етаблирана организација на локално, национално и меѓународно ниво, која активно придонесува кон граѓанска интеграција и еднаква практика на демократските права и можности на Ромите.

Мисија
„СОНЦЕ“ придонесува кон демократска интеграција и ефективно учество на Ромската заедница во општеството преку градење на капацитети, директна поддршка и застапување на нивните интереси.

За Нас

Сонце е етаблирана организција на меѓународно и национално ниво, која активно придонесува кон граѓанска интеграција и еднаква практика на демократските права и можности на Ромите.

Сонце е формирана во 1996 година како неформална група во Тетово.

Panel 1

Новости

Средба за застапување во Општина Штип

На 22 ноември 2019 година, претставници на АДРР Сонце остварија средба во Општина Штип со Соња Китанова, Секретар на Општина Штип и Ерол Адемов, виш референт за односи со заедниците. Претставниците на АДРР Сонце ја иницираа можноста за подобрување на пристапот до правда, подобрување на  јавни  и правни услуги за ранливите категории на граѓани преку воспоставување на Центар за пристап до правда. Претставниците на Општина Штип споделија […]

Средба за застапување во Општина Тетово

Денеска, на 21 ноември 2019 година, проектниот тим на АДРР Сонце, медијаторот од ромската заедница и преставници на Фондација Отворено Општество-Македонија во Општина Тетово се сретнаа со Секретарката на Општина Тетово г-ѓа Славица Серафимовска и референтот за ромски прашања г-ѓа Шефкете Хамза. На средбата ромскиот медијатор ги спомна двете најгорливи проблеми за кои веќе подолго […]

Средба за застапување во Општина Виница

Проектниот тим на АДРР Сонце и медијаторите од ромска заедница на 20 ноември 2019 се сретнаа со секретарот на Општина Виница г-дин Митко Илиевски и референтот за односи со малцински заедници г-дин Демир Османов. На оваа средба за застапување се разговараше за тековни предизвици во делот на образованието кои медијаторите ги идентификувале во текот на […]

Panel 2 Placeholder
Panel 3 Placeholder
Panel 4 Placeholder